Genesis 1: 27 en 2: 4-8

Ons lees in Genesis 1 dat God die mens geskape het na sy beeld. Verderaan in Genesis 2 lees ons dat God die mens uit stof geskape het en in sy neus die asem van die lewe geblaas het. So het die mens dan ’n lewende wese geword.

Wetenskaplikes het reeds in 1975 die som gemaak oor die stof waaruit die mens bestaan. Die grootste gedeelte van die menslike liggaam bestaan uit water. Verder bevat ons liggame ’n bietjie kalk, yster, sout en minerale. Hul bevinding was dat die boustof waaruit die liggaam saamgestel is, nie veel meer werd is as R2,00 nie – dit was in 1975. Nogal ’n knou vir ’n mens se ego: Ek is minder werd as ’n pakkie suiker. Ja, ons is stof, maar daar hou Genesis nie op nie. Genesis 2: 7 kom roep dit uit dat God in die mens die asem van die lewe geblaas het. Hiermee het God in die mens die beeld gelê van God se kennis, geregtigheid en heiligheid, sy vermoë om regverdig op te tree en liefde te betoon. Hierdie eienskappe het met die sondeval verlore geraak, maar God herstel dit deur die wedergeboorte. So kan ons wees, so wil God dat ons moet wees!

Hierdie wete bring ’n nuwe sekerheid in my hart, en diepe vreugde. Ek is iemand, ek is die tempel van God, soos 1 Korintiërs 3: 16 dit stel. Hierdie wete bring ’n ander gesindheid, ’n diepe verantwoordelikheid teenoor my liggaam. Ek pak die lewe met moed en blymoedigheid aan. Ek is nie meer moedeloos of in sak en as nie, want God gee waarde aan my as mens. As kroon van die skepping is ek kosbaar in God se oë. Jesus Christus het vir my gesterf, so kosbaar is ek. Ja, ek is duur, bitter duur gekoop deur die bloed van die Seun van God. Daarom lewe ons soos duur mense, tot heil van ons naaste en tot eer van die Here!

Wie is ek? Ek is God se kind! Ek is so belangrik dat God alles ter wille van my gemaak het, die plante en diere. Maar meer nog – Hy het sy Seun gegee sodat ek verseker kan wees van sy liefde en my kindskap. Sodat ek altyd sal weet wie ek is.

Wie is ek? Ek is God se kind! Mag ons dit nooit vergeet nie.

Ds Werner Venter, Schoemansdal

Share via
Copy link
Powered by Social Snap