Romeine 6: 1-14:   

Om God te aanbid en te dien, beteken dat ’n mens jouself volkome aan God gee. Oorgawe aan God het alles met ’n heilige lewe in diens van God te doen. Hoekom sal ’n mens jou lewe aan God wy? Ons leer in die Bybel wie God is. Ons leer God deur sy Woord ken. Daarom is die Bybel as God se Woord noodsaaklik vir gelowiges se lewe. Die Skrif alleen getuig van God se sondaarsliefde.

Paulus sê in Romeine 6: 14: Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Die wet kan nie red nie. God red die mens deurdat Hy sy Seun stuur. Dit is die wese van God se genade. Die genade van God vernietig die sonde se baasskap. Deur genade alleen word mense gered.

Die kruis van Jesus is só ingrypend, omdat dit God se finale antwoord op die sonde van die mens is. Aan die kruis is afgereken met die mag van die sonde. Wie in Jesus Christus glo, glo ook dat die kruis en opstanding van Jesus Christus redding bring. Deur geloof alleen ontvang ons God se vryspraak.

Daar is net Een wat die stukkende verhouding tussen die mens en God kon herstel. Jesus het alles gedoen om ons met God te versoen. Daar is niks meer nodig nie. Hy is die enigste weg na die Vader toe. In Christus alleen is ons gered.

Oorgawe aan God is die enigste manier om te lewe. Niks anders werk nie. As God jou lewe beheer, kan dit nie buite beheer raak nie. Alles tot eer van God alleen.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

af
af
Deel met behulp van
Copy link