Markus 6: 35-44

In hierdie gedeelte verneem ons hoe, deur Jesus se krag, ’n klein bietjie baie geword het – genoeg. Die dissipels kom na Jesus en sê Hy moet die mense huis toe stuur om kos te gaan koop. Jesus sê egter: Gee julle vir hulle iets om te eet. Hoe is dit moontlik, het die dissipels seker gewonder. Ons het net vyf brode en twee visse. Die dissipels het vergeet van die mag van Jesus. Deur Jesus se mag vind ’n wonder plaas. Vyf brode en twee visse, ’n bietjie, word genoeg vir duisende mense.

In ons wêreld is daar ook baie wat honger is. Baie met geestelike en/of liggaamlike nood. Baie sonder kos, siek, eensaam, oud, bedroef en dakloos, sonder ouers, kinders, familie. Moedeloos, kleingelowig. Mense wat dalk twyfel aan God se bestaan, wat selfs in wanhoop uitroep: God is dood! Hierdie mense is rondom ons, elke dag op ons lewenspad. Wat doen ons? Ons het baie verskonings. Soos die dissipels sê ons ook baie kere wat ons het en kan doen is net ’n bietjie, hopeloos te min. Ek is te oud, te jonk, te besig, ’n te groot sondaar. Daar is mos ’n predikant of ’n ouderling, of ’n diaken, waarom ek?

Die Woord van die Here leer ons egter anders. Die Woord leer ons dat die Here elkeen van ons wat in Jesus glo, wil gebruik in sy diens. Nie een is te jonk, te oud, te gering, ’n te groot sondaar om in sy diens te staan nie. Met die krag van Jesus word dit moontlik dat jou bietjie in ’n bepaalde stadium vir iemand anders baie of genoeg kan wees.

So kan jou klein bemoediging vir ’n moedelose weer hoop gee; jou trooswoordjie kan ’n bedroefde se hartseer verlig; jou gebed kan ’n dwalende, soekende, weer by die Here uitbring; jou paar sente kan vir ’n hongerige ’n brood koop…

Prof Bieks Beukes, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link