Kolossense 2: 6-15

Daar is vrede in my met God aan my sy, wie kan dan teen my wees? Jesus, die lewende water, les my dors. U lewende water borrel vry in my en u genade is genoeg vir my…

Hy is vir ons die lewende water as ons in Hom glo as ons Verlosser en as ons in verbondenheid met Hom lewe. As ons in Hom gewortel is en ons lewens op Hom gerig is. Daarom moet ons as gelowiges vas staan in ons geloof en in die gebed volhard.

Die skrywer van die brief aan die Kolossense fokus in hierdie gedeelte op die feit dat gelowiges aan Christus gebonde is as ons in Hom glo. Gebonde aan Hom om te deel in sy volheid.

Maar wat behels en beteken dit? Onder meer die volgende:

  • Om in die geloof op Hom te bou en in Hom gewortel te wees;
  • om so aan Hom vas te hou dat ons nie deur dwaalleer van Hom weggevoer word nie;
  • om te weet en te vertrou dat God in Hom beliggaam is, dit wil sê, dat Hy God by ons kom verteenwoordig het en God se verlossingswerk kom doen het;
  • om te deel in die volheid van sy genade en liefde en die oorwinning wat Hy vir ons behaal het;
  • om saam met Hom opgewek te wees tot ’n nuwe lewe waar ons in diens van God lewe; en
  • om in dankbaarheid seker te wees dat God ons vergewe van al ons sondes.

Mag ons altyd so aan Hom gebonde bly, want so leef ons in die volheid van God se genade en deur die krag van sy teenwoordigheid.

Ds Tiaan Loedolff, Vaalwater

af
af
Copy link