1 Johannes 2: 28 – 3: 10

In hierdie brief van Johannes word die gelowiges kinders van God genoem. God wil ons Vader wees. Hy wil nie die Vader wees van mense wat in sonde volhard nie. Daarom stuur Hy die Seun om die sondes van die wêreld op Hom te neem. Die geboorte van Jesus het vir ons heilsbetekenis. ’n Mens kan nie van die geboorte praat sonder die kruis, die opstanding en die verheerliking van die Here nie. ’n Mens kan ook nie van die wederkoms praat sonder die geboorte nie.

Die wederkoms veronderstel dat Hy reeds gekom het. Jesus se koms na die wêreld breek die houvas wat die sonde en die dood op ’n mens se lewe het. Omdat Hy hier in die wêreld gebore is, kan ons kinders van God wees. Sy geboorte maak ons wedergeboorte moontlik. Met sy geboorte breek ’n nuwe bedeling aan. Dit bring nuwe lewe vir mense wat in Hom glo. Mense wat nuut leef, hou nie aan om te sondig nie. Die ewige lewe is vir hulle reeds hier ’n werklikheid. In Jesus Christus het die koninkryk van God reeds aangebreek. Wie in Hom glo, is ’n kind van God. Kinders van God is erfgename van God se heerlikheid. Hulle leef regverdig omdat die Gees van God in hulle bly.

Wie die verwagting van die wederkoms van Jesus koester, leef rein soos wat Jesus rein is. Kinders van God leef regverdig. Omdat God ons so lief het dat Hy ons sy kinders noem, moet ons as God se kinders mekaar ook liefhê. Ons moet lééf as God se kinders. ’n Mens wat doen wat reg is, is uit God gebore.

Terwyl ons in afwagting op die wederkoms leef, moet ons in Hom bly. Dan sal ons vrymoedigheid hê wanneer Jesus weer verskyn. Ons sal niks hoef te vrees nie. Maran ata: Ons Here het gekom! Marana ta: Ons Here kom!

Ds Willem Kok, Potchefstroom

af
af
Deel met behulp van
Copy link