Galasiërs 6: 1-10

Paulus argumenteer in sy brief aan die Galasiërs, wat in ongeveer 50-55 nC geskryf is, dat ’n gelowige se lewe anders lyk as dié van die wêreld. ’n Mens sou die vraag kon vra: Hoekom? En die antwoord is eenvoudig: Die Here Jesus Christus is vir ons gebore. Paulus is baie lief vir hierdie gemeente, ’n gemeente wat hy self gestig het. Hy is bekommerd oor hulle. Hulle is so besig met die argumente en dinge van hul tyd dat hulle blind geraak het vir die oproep van God. Soos ’n omgee-ouer praat hy mooi maar reguit met die lidmate van daardie gemeente.

Reg deur die brief aan die Galasiërs het Paulus geargumenteer teen die dwaalleer dat wetsonderhouding jou heil bewerk. Oor en oor en selfs deurmekaar argumenteer Paulus, en dan aan die einde van die brief vind ons hierdie praktiese oproepe: (i) dra mekaar se swaarkry; (ii) doen selfondersoek; (iii) laat jou leermeester deel in die goeie dinge wat jy het; (iv) onthou, wat jy saai, sal jy maai; en (v) doen aan almal goed, maar veral aan medegelowiges. Paulus waarsku ook dat ons nie oor ander moet oordeel nie, want ons kan maklik self in die sonde val. Tog moet ons nooit nalaat om mekaar met ’n gees van sagmoedigheid reg te help nie. Ons mag nie maar Gods water oor Gods akker laat loop nie, omdat ons lief is vir God en vir mekaar, moet ons mekaar in ’n gees van sagmoedigheid reghelp.

Ons kan begin deur mekaar se swaarkry te help dra. Dit is enigiets wat die lewe vir ’n medegelowige moeilik maak. Dit kan sake wees soos siekte, emosionele probleme, werkloosheid of finansiële probleme. Ek dink die Nuwe Testament-vertaling van Stephan Joubert en Jan van der Watt sê dit mooi: Laai mekaar se swaarkry en probleme op julle skouers. Die doel van selfondersoek is om te besef dat jy nie sonder die genade van God kan lewe nie. Dit is ’n moeilike maar noodsaaklike proses. Paulus herinner ons dat wat jy saai, sal jy maai. Saai jy dinge van die sondige natuur, sal jy dood en verderf oes. Saai jy dinge van die Gees, sal jy die ewige lewe oes. Paulus sluit af met die oproep dat ons aan almal goed moet doen, veral aan medegelowiges. Hier moet ons nie lees net aan medegelowiges nie.

Dr Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

Share via
Copy link
Powered by Social Snap