Jesaja 6: 1-8 (AFR2020)

In die jaar van koning Ussia se dood het die profeet Jesaja ’n visioen. Hierdie is ’n krisistyd vir die volk – die sekerheid en standvastigheid wat ’n regeerder bring, is daarmee heen. Dit is in hierdie onsekere tyd dat Jesaja dan die ware Koning op die troon sien sit – ’n koning wie se heerskappy ewig is.

Jesaja se visioen betrek al die sintuie. Hy sien God (gedeeltelik) op die troon sit, hy hoor die lofroepe van die serafs, hy ruik die rook en hy voel hoe skud die tempel. Die grootheid van dit wat hy ervaar, geskied op alle vlakke en betrek sy hele wese. Gekonfronteer deur die magtige, heilige, grote, oorweldigende God, is Jesaja se reaksie eintlik so menslik: Wee my, want ek is verlore! Want ek is ’n mens met onrein lippe, en by ’n volk met onrein lippe woon ek (vers 5).

Jesaja besef God is daarbo, en hy, Jesaja, is maar net ’n nietige, klein en gebroke mens soos alle ander mense. Wie is hy nou teenoor die Koning, die Here, Heerser oor alle magte? Tog, ten spyte hiervan word Jesaja nie verwerp of vernietig nie. Hy word, eerder, simbolies met ’n gloeiende kool gereinig. God reik uit na Jesaja toe, ten spyte van sy tekortkominge en gebrokenheid.

Vers 8 eindig waar God die hemelskare voor Hom vra: Wie sal Ek stuur? Wie gaan God se boodskapper wees? Sekerlik tog een van die engele? Maar dan is dit Jesaja se gewone, menslike stem wat ons hoor: Hier is ek, stuur my! Hy is deur die Here aangeraak en nuutgemaak. Hy het op ’n besondere wyse God se vergifnis en genade ontvang, en daarom kan hy nie op die draad sit nie. Hy kan nie anders nie as om te sê hier is ek, gebruik my, stuur my.

Net soos Jesaja, staan ons ook nou voor die Here waar Hy vra: Wie kan Ek stuur? Mag ons gewone, menslike stemme ook opklink met die antwoord: Hier is ek, Here. Stuur my. Gebruik my om u wil in hierdie wêreld te doen.

Ds Erika Ferreira, Bellville

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link