Johannes 7: 37-43

Tydens die loofhuttefees is die swerftog van Israel in die woestyn elke jaar herdenk. Op die laaste dag, die sewende dag, het ’n priester hierdie keer ook soos elke vorige jaar ’n goue houer uit die fontein Gihon met water gevul. Hy het dan, vergesel van ’n prosessie van singende mense met mirte- en wilgertakke wat met palmblare vasgebind is ter herinnering aan die volk se hutte en verblyf in die woestyn, deur die Waterpoort na die tempel beweeg. Op die platvorm voor die altaar het die priester dan die water in ’n silwer tregter gegooi, waar dit in die grond verdwyn het. Dit is op hierdie besondere oomblik dat Jesus geroep het: As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!

Hierdie uitspraak dat Jesus geestelike dors les, het geweldige verdeeldheid daar veroorsaak. Uit die Skrif was dit immers welbekend dat God die gewer van lewende water is wat geestelike dors wegneem (Jes 44: 3; Eseg 47; Sag 14: 8). Baie belangrik vir hierdie tradisie was ook die gebeure toe God water uit ’n rots laat kom het in die woestyn (Eks 17: 6). Dit was op daardie gelaaide oomblik op die fees toe die volk so bewus was van God wat die dors wegneem, dat Jesus se uitroep kom. Hy wat Jesus is, is die bron van lewende water! Deur Hom neem God die ewige dors weg!

Jy kan jouself gelukkig ag as jy ook daarvan seker is dat God deur Jesus ’n antwoord kom gee het op die ewige dors, sodat die lewe kan sin maak. Deur geloof in Jesus het die Gees van God dit ook vir jou moontlik gemaak om nie net gevul te word met lewende water nie, maar self ook ’n bron van lewende water te word, ’n fontein waarvan die water nie opdroog nie (Jes 58: 11). Mag mense wat met jou te doen het, al hoe meer ervaar dat hul geestelike dors deur jou aanwesigheid en optrede geles word.

Dr Piet (PJ) van Staden, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link