Matteus 6: 5-8

Ons mag hierdie woorde van Jesus woordeliks, kinderlik naïef, opneem. God weet alles van ons af. Hy weet van die klein dingetjies wat ons pla en Hy weet van die groot dinge wat ons bekommerd maak. Hy weet van al ons behoeftes, van ons gesin, ons kerk, ons land. Hy weet wat ons onseker maak. Hy weet van die probleem waarmee jy nou worstel en wat soos ’n berg voor jou lê. Hy weet van daardie gevoel in jou wat jy met niemand durf deel nie, wat jy self nie eens verstaan nie; daardie hunkering na iets wat jy self nie kan verwoord nie. Soos die Psalmdigter bely: U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom… Daar is nog nie ’n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees (Ps 139: 2, 4).

Maar beteken dit nou dat my gebede, al is dit hoe opreg, oorbodig is? Nee, allermins. God se voorkennis maak ons gebed nie oorbodig nie. Inteendeel! Ons Vader het behae daarin dat ons, sy kinders, met Hom praat. Augustinus het gesê: Gebed is om met God te praat. Dis om sake deur te praat, uit te praat. Met die troos dat God alles weet, moet en mag ons met Hom praat. Jy hoef nie jou gebed volmaak te formuleer om God te beïndruk of te oorreed nie.

En hou in gedagte, God verhoor nie altyd soos jy dit sou wou hê nie. Trouens, God se antwoord is dikwels lynreg teen ons wense en begeertes in. Wees ook dan rustig, God wat alles weet, weet ook die beste wat goed is vir ons, en wat nie (Matt 7: 9, 10). Moet nooit sê of selfs dink dat God jou gebede nie hoor of verhoor nie. Hy weet nou eenmaal wat vir ’n mens goed is met die oog op die lewe hier en die ewigheid. Met hierdie vrede in jou hart kan jy met jou Vader in die hemel praat terwyl jy onthou: My Vader weet alles, en Hy weet die beste.

Dr Christo van der Merwe, Emeritus

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link