Efesiërs 1: 3-14

Dit gebeur dat ’n mens die dag begin met bekommernis in die hart. Jy het hierdie sorge en daardie probleme, alles wat op jou lewe druk. Christus het in die bergrede gewaarsku dat daar slaggate op die lewenspad van die gelowige is. Dit het Paulus goed begryp en hy pas dit toe wanneer hy aan die gemeente skryf. Efese was maar ’n paar Christene in ’n see van heidene. Hulle is geteister en gepla, hulle was mense wat werklik rede gehad het om besorg te wees.

Tog begin Paulus nie sy skrywe met simpatie nie. Nee, hy begin met ’n loflied oor die goedheid van God. ’n Mens wat deur sy geloof gedra word, is ’n mens wat God gevind het en sy seëninge tel – nie sy sorge nie. Dié mens leef met dankbaarheid, want God is daar! In Christus het Hy jou geseën met al die geestelike seëninge, vreugde, sekuriteit, reinheid, liefde, vrede en vergifnis. God se seëninge is ook nie vir eendag nie, dit is reeds nou aan ons gegee.

Daarom, kom ons los die getob oor die lewe, ons bekommernisse oor die dag van môre. Kom ons tel ons seëninge en loof die Here. Kom ons leef in gehoorsaamheid, dankbaarheid en liefde voor God. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom die lof toe! So word ons te midde van die storms en drange van die lewe deur die Goeie Herder gelei na waters waar daar rus. So word jou lewe verander in ’n getuienis van sy genade.

Tel jou seëninge!

Ds Werner Venter, Schoemansdal

Share via
Copy link
Powered by Social Snap