Psalm 96: 1-13

Die Here is Koning. Die koms van sy wêreldwye heerskappy is groots en nuut en moet deur almal en alles besing word.

Die volk Israel het met hul bevryding uit Babiloniese ballingskap beleef dat God as wêreldwye heerser na sy volk toe kom. Die nuwe lied word verbind aan die ervaring van God se wêreldheerskappy met die bevryding van die verontregtes en die verwagting van ’n ryk van vrede. Die uitdrukking ’n nuwe lied verwoord iets van die koms van die ewige Godsryk. Dit bring ons by die uitsig op die nuwe aarde en die nuwe hemel. Juis met die oog op hierdie reddende genade van God, moet die Here geprys word. Almal en alles moet juig en bly wees, want Hy heers regverdig en billik oor die hele aarde.

Die koms van God se grootse en wêreldwye heerskappy word besing in die lied wat by uitnemendheid nuut is. Die blye boodskap van verlossing in Jesus Christus openbaar God se absolute heerskappy oor alle dinge. Die uitdrukking ’n nuwe lied word onomwonde met die eindtyd verbind. In Openbaring 5 beskryf die siener hoe daar in die regterhand van Hom wat op die troon sit ’n boekrol was. Die boekrol is met sewe seëls verseël en niemand was bevoeg om die seëls te verbreek nie. Dan kom die Lam, Christus, en neem die boekrol van Hom wat op die troon sit. Daarom hef die hemelwesens ’n nuwe lied aan en sing: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak…

Die agtergrond van die nuwe lied is altyd die redding van God in Jesus Christus. Dit gaan oor ’n verlossende daad van God se kant met die uitsig op ’n nuwe era. Ons lewe moet ’n lied wees tot eer van die Here. ’n Lied oor die groot gebeurtenis wat altyd nuut bly. ’n Lied oor die koms van God in Jesus Christus. Hy kom; Hy, die majesteitlike Regeerder en regverdige Regter. Ons moet dit vertel, dit aan al die volke verkondig.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

af
af
Deel met behulp van
Copy link