2 Korintiërs 4: 7-11

Ons is gewoond daaraan dat die verpakking van ’n artikel ooreenstem met die inhoud. ’n Voorwerp wat baie kosbaar is, kom gewoonlik in ’n aantreklike houer. Iets van so ’n verwagting geld vir baie mense ook in hul geloofslewe, byvoorbeeld dat ’n Godvrugtige lewe beloon sal word met voorspoed. Vir Paulus was dit allermins die geval. Met die beeld van die skat in kleipotte bring hy ’n belangrike waarheid tuis.

’n Kleipot is die houer waarin die armes van daardie tyd eet- en drinkgoed geberg het. Dit was goedkoop en tog so breekbaar! Dit is hoe Paulus sy lewe gesien het: so breekbaar. Hy was verdruk, vervolg, neergegooi. Hy het die dood aan sy lyf gevoel, maar dit het hom nie ondergekry nie. Inteendeel! Juis deur sy eie swakheid kon die invloed van die skat wat hy in hom dra, soveel duideliker na vore kom. Die kosbare skat wat hy dra, is die evangelie van Jesus Christus wat lig bring in menselewens, wat die donker van sinloosheid verdryf en nuwe lewe skep. Deur God het ’n allesoortreffende krag in sy lewe moontlik geword! Ten spyte van watter druk daar was, was hy nie terneergedruk of radeloos nie. Hy kon met die sterwe van Jesus, wat gelyk het na die grootste breekbare pot van alle tye, identifiseer. Deur die besef van eie swakheid, het die grootste moontlike krag in sy lewe na vore gekom, die krag van die opstanding, ’n nuwe lewe.

Ook jy sal nie altyd gespaar word van tye van verdrukking nie, en die versoeking sal altyd daar wees om terneergedruk, radeloos en van God verlate te voel. Onthou dan dat in die tye wanneer jy bewus is van jou eie breekbaarheid, die kleipot die groot skat in hom dra. Om deel te kry aan die krag wat Christus uit die dood opgewek het, is vir jou beskikbaar. Die nuwe lewe is ’n werklikheid.

Dr Piet (PJ) van Staden, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link