Kolossense 3: 5-17

Die gemeente in Kolosse kan nie toelaat dat hulle deur die wêreld en die uitdagings van hul tyd oorweldig word nie. Hulle moet fokus op God. Hulle moet leer dat fokus nie net beteken dat hulle iewers anders moet kyk nie. Hulle moet ook anders leef. Paulus is ’n goeie mentor, en daarom laat hy hulle nie in die duister nie, hy gee vir hulle advies. As Paulus ’n Amerikaanse skrywer was, sou hy hierdie deel van sy brief Paulus se vyfpuntplan vir oorlewing in ’n stukkende wêreld genoem het.

Paulus leer ons hoe ons in hierdie wêreld kan oorleef:

  • Christus se gesindheid van vergifnis. Die sleutel tot vergifnis lê daarin dat ons sal onthou hoeveel maal God ons al moes vergewe. As jy dit werklik besef, sal jy in staat wees om ander te kan vergewe.
  • Christelike liefde. God het ons eerste liefgehad. Christene behoort in liefde saam te werk, ongeag hul geskille. Dit is ware eensgesindheid. God se liefde is nie ’n gevoel nie, maar ’n besluit om vir mekaar om te gee.
  • Vrede van Christus. God roep ons op om in vrede met mekaar te lewe. Die vrede moet tot uiting kom in die liggaam van God, die kerk. Vrede tussen twee persone lei tot vrede in die gesin, familie, gemeenskap, volk, land en wêreld. Ons moet kies vir vrede. Wat sal vrede in my kerk bring? Christus breek al die mure tussen mense af en aanvaar almal wat na Hom toe kom. Christene moet brûe bou en nie skeidsmure nie. Deur die geloof word ons tot ’n goddelike eenheid saamgebind.
  • Dankbaarheid. Leer en onderrig mekaar daarin. Laat dit duidelik word in die liedere wat ons sing, ons psalms, gesange en ander geestelike liedere. Tog is dankbaarheid nie net liedere wat ons sing nie, maar ook die manier waarop ons leef.
  • Jesus Christus se verteenwoordiger. Jy verteenwoordig Christus Jesus waar jy ook al gaan, met wat jy ook al sê en doen.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link