Psalm 8

In Psalm 8 kyk die psalmis na die skepping rondom hom en kan hy nie anders nie as om God se grootheid te besing. Hy kyk rondom hom en sien dat God orde en harmonie geskep het. Hy het vir alles in sy skepping ’n plek gegee, vir die maan en die sterre, die hemel en die aarde. Daarna het Hy die mense gemaak om ook in harmonie met die omgewing te leef. Nie as heerser en uitbuiter nie, maar as instandhouer van die harmonie wat God geskep het. Hierdie Psalm is ’n lofpsalm wat die kontras tussen die grootheid en skeppingsmag van God en die nietigheid van die mens beklemtoon.

Kan ons egter met eerlikheid sê dat ons instandhouers is van die harmonie van die skepping, of het ons eerder uitbuiters geword? Hoe lyk die koolstofspoor wat ons elke dag agterlaat? God gee aan die mens mag, maar dit is nie onbeperkte mag nie. Ons regeer op sy gesag. Teenoor God se onbegrensde mag in die hemel en op aarde, strek menslike mag net oor die diereryk, oor dit wat ons nodig het om van te leef. Ons mag heers oor mak en wilde diere, oor voëls en visse, maar altyd in opdrag van God en in verantwoordelikheid teenoor Hom. Daarom mag ons God se goeie skepping nooit uitbuit en vir eie gewin misbruik nie. Ons is net heersers omdat God dit toelaat. Hy bly die groot koning van sy skepping en die koning van my lewe.

Die Psalm eindig soos dit begin het: met lof aan God. Hy regeer, en ons leef uit sy genade. Ek is iets omdat God my iets gemaak het. Ek is die bewaarder van die harmonie van God se skepping. Aanvaar dan hierdie spesiale rol wat God aan jou gegee het, en leef ook die verantwoordelikheid wat daarmee gepaardgaan ten volle uit.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia/Bybelgenootskap van Suid-Afrika

af
af
Deel met behulp van
Copy link