Psalm 90

Die jare snel flink verby – 2023 ook! En Psalm 90 herinner ons dat nie een van ons vir altyd hier op aarde gaan lewe nie, ons vlieg na ons einde toe. Maar daar lê die knoop. Ons sê graag: Die lewe is kort; maar inderwaarheid is die lewe die langste ding wat ons ooit gaan teëkom – dit is die heel langste ding wat ek en jy ooit gaan beleef.

Dit mag kort wees, maar die lewe hoef nie té kort te wees nie. Doen dit reg, en dis heeltemal lank genoeg. Die probleem is dat ons baie van die lewe wat aan ons gebied word, mors – baie van die tyd wat ons gegun word, mors. Maar lewe reg en sinvol en dit is lank genoeg. Ons moet saam met die Psalmdigter bid: Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons ons lewe lank mag juig en bly wees.

As jy bitter is en nie kan vergewe en aanbeweeg nie, gaan die lewe te kort wees. As jou mond heeltyd dik is en jy is nukkerig en onvergenoegd met alles en almal, gaan die lewe te kort wees. As jy spyt is oor die verlede, en jy verknies jou gedurig oor verspeelde geleenthede, en jy vergelyk jou lewe heeltyd met ander s’n, en jy vrees wat ander van jou dink of sê, gaan die lewe te kort wees. As jy iemand anders se drome najaag en nie jou eie nie, gaan die lewe te kort wees. As jy net meer en meer wil inpalm en niks wil gee nie, ook nie van jouself nie, gaan die lewe te kort wees. As jy hulle wat regtig saak maak afskeep, gaan die lewe te kort wees.

As jy alles wat ewigheidswaarde het, vermy of bly uitstel, gaan die lewe te kort wees. As jy sonder God probeer lewe, gaan die lewe heeltemal te kort wees. Lewe vír Hom, lewe vóór Hom en lewe sáám met Hom, en die lewe gaan presies en perfek lank genoeg wees.

Dr Johan van Staden, Sionspoort

Share via
Copy link
Powered by Social Snap