Matteus 21: 28-30

Vir ons is die gedrag wat in die teks beskryf word eintlik algemeen. Ons het dit óf al by ons kinders beleef, óf ons was self al daaraan skuldig. Maar waaroor gaan dit hier?

In die Bybelse samelewing gaan dit nie net oor die individu nie. Van almal is verwag om te voldoen aan die gemeenskapswaardes van eer en skande. Eer het beteken dat jy die regte ding gedoen het. Jy het die rol vervul wat die samelewing aan jou gegee het en jy het gedoen wat van jou verwag is. Doen jy nie wat van jou verwag word nie, verloor jy eer. Die optrede van gesinslede kon egter die eer van die hele gesin aantas. As een persoon nie eerbaar opgetree het nie, het dit skande oor die hele gesin gebring.

Nie een van hierdie twee seuns doen wat hul pa vra nie. Albei het dalk iets reg gedoen, maar albei doen ook iets verkeerd. Een sê ja, maar doen niks. Die ander sê nee, en voer dan tog die opdrag uit. In albei gevalle bring hulle skande oor hul gesin, een deur oneerbiedigheid en die ander deur nalate.

Hoewel Jesus van die dissipels vra om te kies tussen die twee, was albei in wese verkeerd. Met hierdie woorde probeer Jesus vir ons iets leer oor die koninkryk van God, van hoe ons moet optree wanneer ons as kinders van God hier op aarde lewe. Hierdie gedeelte wys vir ons dat ’n kind van God nie een ding kan sê en ’n ander ding doen nie. Jesus vra van ons woorde én dade. Jesus vra dat ons sal sê soos ons doen en doen soos ons sê.

Om ’n kind van God te wees, vra dat ek iemand van my woord sal wees, en sal lewe uit die liefde van God, met liefde na die wêreld. Dat as iemand na my kyk, hulle sal kan sê: Dit is hoe kinders van God lyk, hulle praat en hulle leef soos God wil, nie soos mense wil nie.

Ds Marike van der Merwe, Beroepafwagtend

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap