Amos 8: 4-6

Daar is ’n harde werklikheid aan Christus se geboorte – dit was nie hierdie mooi, heilige, glansomringde plek waar selfs die diere se oë geblink het nie. Dit was ’n vuil, morsige plek, vol gebrokenheid en onvolmaaktheid. Jesus word juis in ’n stal gebore omdat daar nie vir Hom en sy ouers plek was in die herberg nie. Tog lê een van die hoopvolste boodskappe van Kersfees juis hierin opgesluit. Die Redder van die wêreld, die Een waarvoor elke knie uiteindelik sal buig en van Wie elke tong sal bely dat Hy waarlik God is, kom na die wêreld toe in absolute nederigheid. Jesus Christus word mens in die gestalte van die Kindjie van die armste van die armstes.

Die Here kies om in hierdie nederige omstandighede mens te word. Hy het ’n behae in eenvoud. Die afsku wat die Here God in uitspattigheid, hebsug en gierigheid het, word herhaaldelik in die persoon, die lewe en die werk van Jesus Christus bevestig. Jesus skaar Hom by die nederiges. Hy ontferm Hom oor die uitgeworpenes, die armes, die bedelaars, die melaatses, die prostitute en die tollenaars – dié wat in die oë van die samelewing niks werd is nie, word deur Jesus Christus geag.

Met die nederige aard en wyse waarop Jesus Christus mens word, word bevestig dat Hy binne die profetetradisie van Israel staan en dat Hy geen ander God verkondig en aan geen ander God gestalte gee as juis die Verbondsgod, die God van Abraham, Isak en Jakob nie. Wat Jesus Christus deur sy geboorte, lewe en sterwe ten sterkste openbaar, is die innerlike wese, die verborge karakter van hierdie Verbondsgod.

Liefde vir God eis naasteliefde. Dit is hoe God Homself in Jesus Christus ten diepste aan ons openbaar: die Een wat medelye het met die swakkes, die armes, die uitgeworpenes. As ons dan glo dat God na die wêreld toe kom in die nederigheid en gebrokenheid van ’n stal en ’n krip, as dit is hoe God Homself aan ons openbaar, behoort ons ook hierdie medelye met mekaar te openbaar en in die besonder met dié wat minder as ons het.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link