Psalm 23

Mense dink in prentjies. Die Bybel help ons om ’n prentjie van God te vorm. Nie in die sin van hoe God lyk nie, maar wel hoe God is. Dit beeld God se verhouding met ons as mense uit. Die probleem is dat daar soms inligting in die Bybel voorkom wat kan maak dat ons ’n skewe beeld van God vorm.

Die beeld van God as ’n herder in die bekende Psalm 23 is vertroostend. Dit sê vir ons iets van God se versorging en beskerming. Dit bring by ons ’n rustigheid. Dit beteken dat ons met vertroue op God kan lewe en ons nie siek hoef te maak van bekommernis oor die toekoms nie. In die beeld van ’n gasheer in dieselfde Psalm sien ons God se oorvloedige genade en dienende selfopoffering raak.

In die tyd van Israel se ballingskap en veral gedurende die 300 jaar wat verloop het tussen die Ou en die Nuwe Testament, het dinge egter skeefgeloop. Mense het al hoe meer ’n prentjie gevorm van God as ’n bestraffende en veroordelende regter. Hierdie opvatting oor God het ook neerslag gevind in sommige gedeeltes van die Bybel. Tydens die opkoms van die Judaïsme het hierdie wanvoorstelling van God ’n hoogtepunt bereik met die Joodse leiers se klem op die nakoming van die wet.

Jesus het egter gekom om ons prentjie van God te verander en reg te stel. Jesus Christus is God in ’n menslike gestalte. Hy het vir ons kom wys hoe God werklik is. Nou kan ons nie anders nie as om die Bybel agteruit te lees. Ons moet begin by die Nuwe Testament en dit wat Jesus Christus ons oor God kom leer het. Dit is eers wanneer ons vir God leer ken het soos wat Jesus Christus ons kom wys het, dat ons kan teruggaan en na God gaan soek in dit wat ons in die Ou Testament lees.

Die volgende paar dae gaan ons probeer om ’n paar van die prentjies van God wat Jesus Christus ons kom wys het, in die Ou Testament te vind en te vra na die betekenis daarvan vir ons lewe.

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Share via
Copy link
Powered by Social Snap