Johannes 13: 1-17

In die verhaal oor die voetewassing sluit Jesus af met die woorde: Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen. In die hele hoofstuk word vertel wat Jesus weet en doen en ook wat die dissipels, veral Petrus, weet, verstaan en doen. Wat weet Jesus? Hy weet dat sy tyd op aarde verby is. Hy weet van sy besondere roeping: dat alles in sy hande gegee is en dat Hy van God af kom en teruggaan. Wat doen Hy toe? Hy doen die werk van die laagste slaaf in die huishouding. Hy was die stof van hul voete af. Hy is Leermeester en Here en doen dit vir onwaardige mense wat Hom gaan verraai en verloën. Dit was so anders as die leermeesters van sy tyd. Hierdie daad was ’n voorbeeld vir sy dissipels om na te volg, maar dit was ook ’n vooraf-beeld van ’n baie groter diens, naamlik om sy bloed te gee sodat sondige mense geestelik skoongewas kon word.

Wat weet en verstaan die dissipels? Dit is baie duidelik dat Petrus, maar ook die ander, geen snars verstaan het van wat Jesus gedoen het nie. Die groot misverstand rondom Jesus was steeds daar en sal altyd daar wees. Hulle het nie geweet en nie gedoen nie; daarom was hulle nie gelukkig nie! Kan ons die wroeging van Petrus besef nadat hy Jesus drie keer verloën het? Judas was nog ongelukkiger, sy lewe eindig met die toppunt van ongeluk.

Wat weet jy? Daar is deur Jesus ook vir jou ’n nuwe begin gemaak; jy weet dat jy vir God so belangrik is; dat jy deur Jesus rein, kind van God, gemaak is. Wat doen jy as jy weet? Is daar in jou optrede met ander mense sprake van ’n volg in die voetspore van Jesus deur minder verwaand te wees en te kan vergewe?  Dan kan jou lewe mos meer sin maak, dan kan jy mos gelukkiger wees, al is dit so dat alles nie altyd voorspoedig verloop nie.

Dr Piet (PJ) van Staden, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link