Galasiërs 5: 13-26

In die teks word gepraat oor die baie bekende vrug van die Gees. Anders gestel, die karaktereienskappe van ’n Christen. Wanneer die vrug van die Gees deel is van ons daaglikse lewe, is ons onbewustelik besig om die wet van Christus te onderhou. Deur liefde, geduld, nederigheid, nie grootpraterig te wees nie, is ons besig om goed aan ander te doen sonder dat ons dit agterkom, juis omdat dit ’n leefstyl geword het.

Deur die vrug van die Gees uit te leef, is nie te sê dat ons volmaak leef nie, maar eerder om ’n bewuste keuse te maak. ’n Keuse teen die sonde en ’n keuse om jou lewe deur die Heilige Gees te laat lei. Dit is juis hierdie eienskappe wat ons onderskei van die res van die wêreld. Die spreekwoord lui nie verniet nie: Wat die hart van vol is, loop die mond van oor.

Ongelukkig gebeur dit dat ons soms toelaat dat ons lewe steeds onder beheer van ons sondige natuur staan. Dan word ons beheer deur afgodsdiens, vyandskap, haat, woede, rusie en skeuring – om maar net ’n paar te noem. Ons kan nie hierdie begeertes ignoreer of wegwens nie, omdat dit deel is van ons natuur.

Ons kan wel besluit om ’n lewe te leef wat deur die Gees beheer word – ons maak doelbewus ’n keuse om die praktyke van die sondige natuur te vermy. Dit is alleen moontlik wanneer ons daagliks vra vir God se leiding in ons lewe, deur die Heilige Gees.

Gebed

Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot u eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer – vorm my tot u eer (Ges 442: 2).

Ds Marissa Kidson, Pretoria-Wes

Share via
Copy link
Powered by Social Snap