1 Korintiërs 12: 1-4

Die opvatting bestaan soms dat die Heilige Gees net die krag van God is, nie God self nie. Miskien vanweë Christus se vermaning dat sy dissipels nie van Jerusalem af moet weggaan nie, maar moet wag op die krag wat hulle sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom (Hand 1: 4-8).

Dit is net die Heilige Gees wat ’n mens van sonde en verkeerdheid kan oortuig. Hierdie oortuiging lei noodwendig tot die belydenis dat Jesus die Here is, want net Hy kan sonde vergewe. Christus se taak is om versoening tussen God en mens te bewerkstellig. Die taak van die Heilige Gees is om die vrug van Christus se werk in ons hart en lewe in te dra en dit daar vas te maak. ’n Mens kan onderskei tussen Christus se taak en dié van die Heilige Gees, maar die twee take kan nooit van mekaar geskei word nie. Dadelik dink ’n mens ook aan Christus se uitspraak in die Johannes-evangelie dat die Seun en die Vader een is (vgl Joh 14: 8-11).

Dit bring ’n mens by die geheimenis van die Drie–eenheid: drie Persone, een Wese. Die feit dat hulle van mekaar onderskei maar nooit geskei kan word nie, kan aan die hand van ’n boom verduidelik word. ’n Boom is ’n organiese eenheid, al kan dit in drie dele onderskei word: wortels, stam en takke. Neem een van die drie dele weg en jy het nie meer met ’n boom te make nie, slegs met ’n onderdeel.

Op ’n soortgelyke wyse moet ons die Drie-eenheid verstaan: Neem een van die drie Persone weg en jy het nie meer met die God van die Bybel te make nie. Die kerkvaders het hierdie geheimenis eeue gelede reeds goed saamgevat: Trinitas opera ad extra indivisa sunt (Die werke van die Drie-enige God na buite is ondeelbaar). So, as God deur sy Gees na ons kom, is dit Hy self wat in ons kom woon en werk.

Gesang 434: 1-3

Ds Petri de Kock,  Pierneef

af
af
Deel met behulp van
Copy link