Lees die Skrifgedeeltes waarna verwys word

Pinkster gaan oor die Heilige Gees as God se teenwoordigheid en krag wat in die wêreld aan die werk is om God se bedoeling met sy skepping tot volle uitvoering te bring. Lees asseblief die Bybelgedeeltes waarna in die volgende vyf dae se dagstukkies verwys word. In hierdie reeks dagstukkies gaan ons ’n voëlvlug onderneem oor die betrokkenheid van die Heilige Gees by die skepping, in die geskiedenis van Israel, by die bediening van Jesus en in die lewe van gelowiges. Ons begin met die Ou Testament.

In Genesis (1: 2) lees ons dat die Gees betrokke was by die skepping. In Job 33: 4 en Psalm 104: 29-30 leer ons Hom ken as Lewegewer. Hy is ook die Een wat gawes van intelligensie, vaardighede en vakmanskap gee sodat God se bedoeling met sy mense tot uitvoer gebring kan word (Eks 31: 1-11). Hy is ook die Een wat die versekering van sondevergifnis gee (Ps 51: 10-15), wat nuwe moed gee vir die verdruktes en vertraptes (Hag 2: 4-5), wat nuwe lewe skep uit die dood (Eseg 37), wat hoop herstel (Joël 2: 28-29), en wat reg en geregtigheid belowe in die land (Jes 11: 1 verv). ’n Belangrike aspek van die Ou Testamentiese verstaan van die Gees is dat God sy Gees gee vir mense wat Hy self gekies en bemagtig het om so reg en geregtigheid te herstel in ’n land vol onreg (Jes 42: 1-4a; 61: 1-4).

Op hierdie en talle ander plekke in die Ou Testament leer ons die Gees van God ken as God se skeppende, onderhoudende, reddende en vernuwende krag, wat nie alleen individue red van verval en selfvernietiging nie, maar die ganse Israel. God is deur sy Gees kragtig by sy skepping en skepsels betrokke. God is gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde, en Hy werk vandag steeds deur sy Gees in ons en deur ons om sy bedoeling met sy skepping tot uitvoer te bring. Laat ons Hom daarvoor dank en eer.

Dr Christo van der Merwe, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link