Romeine 12: 9-21 (1)

Hoe gaan ons ooit oorleef in omstandighede soos hierdie? Dis ’n vraag wat gevra word met ’n groot verskeidenheid verwagtinge, vrese, toekomsdrome – soms lynreg teenoorgesteld. Maar ons praat daaroor rondom teewaentjies, langs braaivleisvure, in vergadersale, kerkraadsvergaderings, oral. Projeksies word gemaak om politieke, ekonomiese en sosiale strategieë te probeer bepaal; sommige donker en verdoemend, ander rooskleurig en eufories. Die vraag is wat om te glo en wat liewer nie.

Vir Christene is daar vanselfsprekend net een riglyn – God se Woord. Paulus se riglyne in Romeine 12: 9-21 kan daarom gesien word as die lewensmanifes vir Christene van gister, vandag en môre, van hoe om in ’n harde, verwarde, sondige wêreld te leef. Hy gee hier bakens waarbinne Christene moet en mag leef, veral in hul verhouding met ander mense. Met die eerste oogopslag lyk dit ietwat onsamehangend – maar hoe meer ’n mens hierdie paar verse lees, hoe meer word jy meegevoer deur die tema wat soos ’n goue draad daardeur loop. Dit kan saamgevat word in een woord: liefde. Maar dan ’n liefde wat baie meer is as ’n bloot menslike reëling van intermenslike verhoudings. In hierdie liefde vind ons die hartklop van God self (vgl Rom 5: 5). Daarom is die liefde opreg, sonder geheime agendas en verborge motiewe, ’n liefde wat nie die front van vriendelikheid en lewensverandering voorhou terwyl die drang na eie gewin tog maar die diepste dryfveer is nie. Liefde soos God s’n.

Paulus gee vier basiese beginsels van hierdie liefde: geloofwaardig (verse 10, 13, 15, 16); grensloos (14, 17-20); weerloos (16); oorwinnend (21). Wanneer Paulus die Christen se “lewenstrategie” so uitspel, hef hy in totale afhanklikheid sy oë op na Bo, en roep hy ons op om dieselfde te doen (11 en 12). So ’n lewe van liefde is immers slegs moontlik as die God van liefde ons daartoe in staat stel. Hoe die toekoms lyk en wat alles op ons wag, weet niemand nie. Wat ons wel weet, is hoe ons moet lewe – deur liefde en met liefde.

Dr Christo van der Merwe, Emeritus

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link