Efesiërs 1: 15-23

Jesus Christus word verhoog en verheerlik. Aan die regterhand van God beklee Hy die heersersposisie. Hy ontvang van God alle mag in die hemel en op die aarde. Vanuit hierdie posisie tree Hy vir ons in.

Sy intrede beteken dat Hy ons bewaar teen alle vyande. Terwyl Hy ons plek berei en die erfenis wat Hy namens ons verkry het in bewaring hou, is Hy steeds by ons teenwoordig. Hy is op ’n nuwe manier by ons. Nie meer as Een onder ons nie, maar op ’n kragtige wyse oral deur sy Gees. Dit is ons troos: Jesus Christus regeer oor alles en almal. Op ’n kragtige manier is Hy in die wêreld werksaam. Met dieselfde krag waarmee Hy uit die dood opgewek is, is Hy in gelowiges teenwoordig en werksaam.

Die gebeure in die wêreld en die ellendige toestand van die wêreld, laat mense wonder oor Jesus se regering. Baie mense het vrae oor waarom God bepaalde goed toelaat om te gebeur. Waarom is daar dan nog lyding en vervolging, honger en gevaar?

Die gelowige is daarvan oortuig dat God deur die opstandingskrag van Christus so in ons lewens en in die wêreld werksaam is, dat niks ons ooit van sy liefde kan skei nie. Ons beleef baie dade van uitredding, veilige bewaring, hulp in moeilike tye, genesing, oorwinning vir die waarheid, versoening … noem maar op. In die geloof herken ons God se reddende regterhand. Ons weet God regeer deur sy Seun tot ons heil. Hy regeer doelgerig en is met ons, sy kerk en die wêreld op pad na ’n volmaakte bestemming wat Hy vir ons voorberei.

Miskien moet ons minder probeer om self te regeer en Christus toelaat om deur sy Gees in ons lewens, in die kerk en in die wêreld te regeer. Ons sal dan beleef dat Christus deur sy oneindige mag die ganse heelal gebruik in belang van sy liggaam, die kerk waarvan Hy die hoof is.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

af
af
Deel met behulp van
Copy link