1 Tessalonisense 5: 1-11

Vir gelowiges is daar geen twyfel oor die wederkoms van Jesus Christus nie. Die wederkoms is net so waar as wat Jesus se geboorte, kruisiging en opstanding waar is, omdat Jesus self gesê het dat Hy sal terugkeer om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Toe Paulus in Tessalonika die evangelie van Jesus verkondig het, het hy hulle vertel van die dag van die Here. Om aan hierdie gelowiges en vir gelowiges vandag die sekerheid van die wederkoms van Jesus te bevestig, sê Paulus dat dit nie nodig is om oor die tyd van die wederkoms te skryf nie, want gelowiges weet dat die dag van die Here soos ’n dief in die nag sal kom. Wanneer mense begin dink dat dit nog eintlik baie lank is voor die wederkoms en onverskillig lewe, sal die wederkoms hulle skielik oorval soos die geboortepyne ’n swanger vrou oorval.

Met hierdie twee beelde oor die skielike, onverwagse en onvermydelike koms van die Here Jesus Christus, lei die Heilige Gees gelowiges om altyd gereed, nugter en waaksaam te wees. Gelowiges sal dan nie verras wees wanneer Christus kom en die einde van die wêreld aanbreek nie. Soos ’n swanger vrou die geboorte van haar kind verwag, weet gelowiges dat Christus skielik en beslis gaan kom, dit is onvermydelik, daarom wag hulle en is hulle altyd gereed vir sy koms. Om waaksaam en nugter te wees, moet gelowiges geloof en liefde as borsharnas aanhê en die hoop op verlossing as helm op die kop. Geloof is hierdeur op God gerig, liefde op die liefde vir God en ander mense, en hoop op die toekoms, in die besonder op die koms van Jesus Christus. ’n Gelowige wat in geloof, liefde en hoop lewe, is ’n nugter en wakker mens. Die koms van Christus en die einde van die wêreld is vir die gelowiges nie skrikwekkend nie, maar ’n heerlike vooruitsig. Hulle sien daarna uit en is gereed daarvoor.

Dr Rudy Denton, Potchefstroom-Studente

af
af
Copy link