Kolossense 3: 18 – 4: 1

Verhoudings maak saak! Die lewe draai om en bestaan uit verhoudings. God se verhouding met mense, die mens se verhouding met God, die mens se verhouding met hom- of haarself, en die mens se verhouding met ander mense. Alhoewel die mens se verhouding met die natuur nie in ons teks ter sprake kom nie, is dit ook ’n belangrike verhouding. In ons gelese gedeelte beklemtoon Paulus die belangrikheid van verhoudings deur te verwys na drie belangrike verhoudings, naamlik tussen man en vrou, ouer en kind, en eienaar en slaaf.

In al hierdie verhoudings is dit belangrik om God eerste te plaas. Dit sal ’n belangrike bydrae tot die menseregtedebat lewer. Die vraag is dus nie wat ’n mens se reg is nie, maar wat die wil van God is. Daarom is dit belangrik om op te let dat die woord Here sewe keer in ons teks voorkom. Navorsers is dit eens dat dit nie spesifiek oor die getal sewe gaan nie, maar oor die feit dat die woord Here gereeld in die teks voorkom. Daarmee beklemtoon Paulus die rol van God in alle verhoudings. Hy beklemtoon verder dat dit nooit eerste oor die wil van ’n mens gaan nie, deur altyd die “mindere” in die verhoudings eerste aan te spreek – die vrou, kind en slaaf. Dit is opmerklik dat geen etiese uitsprake hier prominent is nie.

Die vrou moet soos Christus vir haar man sorg. Die man word versoek om sy vrou lief te hê. Aangesien die meeste huwelike in daardie tyd gereëlde huwelike was, moet ons liefde hier nie inkleur met romantiese en fisiese eienskappe nie. Liefde hier sou dui op aanvaarding en lojaliteit. Kinders behoort teenoor hul ouers so op te tree soos Jesus teenoor sy hemelse Vader opgetree het. Ouers moet nie so teenoor hul kinders optree dat hulle magtelose woede ervaar nie. Werknemer en werkgewer moet onthou dat hulle broers en susters in die geloof is.

Verhoudings maak inderdaad saak!

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

af
af
Deel met behulp van
Copy link