Lees Hosea 2: 13-22

Hosea was ’n profeet van die Noordryk wat in die jaar 750 vC werksaam was. Hosea was met ’n prostituut getroud en sy huwelik was bedoel om ’n metafoor van God se verhouding met sy volk te wees. Die profeet Hosea verteenwoordig God, en die prostituut verteenwoordig die volk van God wat ontrou was, wat afgedwaal het en prostitusie bedryf het deur ander vreemde gode in die plek van die Here God te aanbid en te vereer.

Ons moet mooi verstaan dat afgodery en prostitusie aan mekaar gelyk gestel word: Net soos wat ’n man of ’n vrou hul lewensmaat verkul deur buite die eg ander seksuele verhoudings aan te gaan, is dit vir die Here God asof ons Hom verkul as ons verhoudings met ander gode aangaan. Niemand van ons sal vandag nog die Baäls of die gode van die Kanaäniete vereer nie. Martin Luther het afgodery mooi gedefinieer: Enigiets waarop jy jou hart verloor en wat in die plek van die Here God in jou lewe kom staan, is eintlik jou afgod. Wanneer ons iets of iemand liewer het as die Here God of belangriker ag as die Here God, is ons besig om egbreuk teenoor die Here God te pleeg. God se verhouding met ons, God se verbond met ons, is soos ’n huwelik: Daar is net plek vir twee – vir jou en die Here. Hosea se boodskap is nie net ’n aanklag nie. Deur die boodskap van Hosea se prediking verseker die Here sy volk ook van sy hulp, sy redding, sy genesing en van sy belofte dat Hy weer hierdie gebroke verhouding sal herstel.

Met hierdie belofte openbaar die Here God die binnekamer van sy hart aan ons: Ten spyte van ons ontrouheid, is Hy getrou. Ten spyte van die feit dat ons Hom verloën het, afgedwaal het en gedoen het wat verkeerd is in sy oë, hou Hy nooit op om vir ons lief te wees nie, want ons is sy kinders.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

af
af
Deel met behulp van
Copy link