Matteus 15: 21-28

Na die getuienis van die Matteus-evangelie het Jesus eendag teenoor ’n vrou verklaar: Mevrou, jou geloof is groot… (vers 28). Wat is ’n “groot geloof”?

Dit is ’n merkwaardige opmerking, want, menslik gesproke, sou sy alles behalwe ’n groot geloof kon gehad het. Sy was immers ’n heiden, ’n Kanaäniet. Kanaäniet was in daardie tyd ’n skeldnaam, ’n vloekwoord. Die Jode het nie met hierdie heidene geassosieer nie. Hierdie vrou was, volgens die oortuiging van die dag, buite die lig van God se barmhartigheid, in die buitenste duisternis, buite die kring van God se genade. Die dissipels tree dan ook dienooreenkomstig teenoor hierdie vrou op – hulle vra vir Jesus: Stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier agter ons (vers 23). Weg met hierdie heidense, ongewenste mens!

Die vrou kom kniel egter voor Jesus: Here, help my! Sy weet net twee dinge: hoe groot haar ellende is, en dat daar by Jesus genesing en verlossing te vind is. Drie maal wys Jesus haar aanvanklik af, maar drie maal bly sy Hom benader. En so illustreer sy met haar optrede wat ’n “groot geloof” is. Dit is baie keer presies die teenoorgestelde van wat ons dikwels meen dit moet wees. ’n Groot geloof is eintlik ’n leë geloof, hoogstens ’n klein geloof, so groot soos ’n mosterdsaadjie, sou Jesus later definieer.

’n Groot geloof het niks te make met enige geestelike kwaliteite wat ’n mens kan glo jy oor beskik nie. Dit is eerder ’n uitroep vanaf die nulpunt, ’n kreet vanuit die donker dieptes. Here, ontferm U oor my! Dit is ’n volkome toevlug na en oorgawe aan Jesus. En eers wanneer ons hierdie groot geloof het, om verby trots en verdienste voor God klein te word, word dit vir ons moontlik om dan sy getuies te gaan wees. Dan kan ons, gestroop van enige gewaande belangrikheid, in nederigheid die waarhede van die evangelie gaan uitleef.

Gebed

Here, help my om my verlorenheid te besef, en in U my verlossing en krag te vind.

Dr Gerhard Nel, Horison Roodepoort

Share via
Copy link
Powered by Social Snap