Galasiërs 5: 13-26

In die brief aan die Galasiërs gee Paulus die kern van die evangelie van Jesus Christus weer. Eers vertel hy waaroor die evangelie gaan, en daarna vertel hy hoe die evangelie die gelowige se lewe moet verander. Een van die sterkste punte wat Paulus hier maak, is dat die gelowige ’n vry mens is. Christus het die mens kom vry maak van die sonde, maar ook kom vry maak van die wet. Die mens is in sy wese ’n slaaf. Hy is ’n slaaf van die sonde. Die feit is dat die mens eenvoudig nie kan wegkom van die sonde nie.

God gee vir die mens die wet as riglyn vir sy lewe. As die mens dus die wet van God sou nakom, dan sou hy in die regte verhouding met God kon staan. Maar vanweë sy sondige aard kan hy die wet van God nie nakom nie. Hy kan homself, met ander woorde, nie in die regte verhouding met God stel nie. Daarom het Christus gekom en in die mens se plek kom doen wat die mens nie kon nie. Deur sy dood aan die kruis het Christus die mens in die regte verhouding met God kom stel. Hy het ons kom vry maak van die sonde waarvan ons slawe was, en Hy het ons kom vry maak van die wet, in die sin dat Hy ons vrygemaak het van die verantwoordelikheid om onsself te probeer red deur die nakoming van die wet.

Dit beteken nie dat ons nou kan leef soos ons wil nie. In vers 16 staan daar: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie.

Ons kan wel deur Christus vrygemaak wees, maar as ons hierdie vryheid misbruik, maak ons onsself weer slawe. Dan word ons maar net weer slawe van ons eie sondige natuur. Om werklik vry te kan wees, moet ons ons deur die Gees van God laat lei. Maak dit jou gebed!

Ds Manda le Roux, Weskus

af
af
Deel met behulp van
Copy link