Lukas 10: 21-24

Ons gelese gedeelte is uitdrukking van ’n jubelende, noue vereniging tussen Vader en Seun. Christus was mens soos ons, maar die Heilige Gees het hierdie intieme band tussen Vader en Seun bemiddel. Christus se dissipels sou binnekort in ’n sekere mate ook in hierdie verhouding met God deel. Dit is ook vir ons bedoel. Die werk van die Heilige Gees hier op aarde hoort nooit tot die verlede nie. Hy bly genadiglik altyd met ons besig – Hy is immers die Heilige en ons is sondaars.

Die inwoning en werking van die Heilige Gees is iets totaal nuut. Hy kom na ons as Vriend, Hy kom woon in ons. Ons moet dit letterlik verstaan, Hy kom woon waarlik in ons. Hy dring deur tot ons diepste wese. Tot so ’n mate dat ons amper nie meer kan onderskei tussen ons eie stem en die stem van die Heilige Gees nie. Dit is immers wat ’n vriend doen. In Johannes 15 sê Christus vir sy dissipels Hy noem hulle nie meer ondergeskiktes nie, maar vriende. Die Heilige Gees is die ander Vriend, die ander Trooster wat in die plek van Christus gekom het. En Hy kom na ons toe met die beste bedoelings, tot ons voordeel.

Die Heilige Gees is God, Hy is volkome vry, soewerein en almagtig – Hy ken geen grense nie, Hy kan orals indring. Hy kan die grootste sondaar se hart verander en lewend maak. Onthou hoe ons vroeër was. Die Bybel sê ons is deur die sonde regeer, dit het ons gedrag bepaal en aan ons voorgeskryf hoe om te lewe.

En nou? Die Heilige Gees het as Vriend na ons gekom. Hy dring aan op ons instemming en gehoorsaamheid. Hy wil ons hart reinig en ons lewe nuut maak deur die ketting van sonde en dood te verbreek. Hierdie werking van die Gees het ’n ongekende dankbaarheid en blydskap in ons lewe tot gevolg. Net soos Christus dit deur die Gees uitgejubel het.

Gesang  432: 2

Ds Petri de Kock,  Pierneef

af
af
Deel met behulp van
Copy link