Lees die Skrifgedeeltes waarna verwys word

Volgens die Nuwe Testament fokus die Heilige Gees op verlossing. Lukas vertel van die Gees se betrokkenheid by Jesus se geboorte (Matt 1: 18-20; Luk 1: 26-38). Al vier Evangelies berig oor die Heilige Gees by Jesus se doop (Matt 3: 13-17; Mark 1: 9-11; Luk 3: 21-22; Joh 1: 31-34). Matteus en Lukas berig oor die Heilige Gees en Jesus se leer, lewe (Luk 4: 18-19) en genesingswonders (Luk 11: 19-20). Die evangelis Johannes (14: 26) getuig dat God die Heilige Gees stuur om van Jesus te getuig en om die dissipels te lei in die volle waarheid van Jesus Christus. Lukas begin die boek Handelinge deur te vertel van die Heilige Gees se werk in die lewe van die apostels (Hand 1: 1-5; 2: 1-12). Paulus verduidelik hoe die Heilige Gees in die lewe van gelowiges werk (Rom 8: 18-30).

Ons kan sê: Volgens die getuienis van die Bybel was die Heilige Gees teenwoordig en aktief aan die werk in die volle omvang van God se skeppingswerk, en is Hy teenwoordig en aktief aan die werk by God se versoeningswerk, en sal Hy teenwoordig en aktief wees tot by die voleindiging. Die kerk het haarself van die begin af verstaan as mense wat lewe in die tyd van die lank beloofde uitstorting van die Heilige Gees (Joël 2: 28-32; Hand 2: 17-21).

Pinkstertyd is die tyd wanneer ons daaraan dink dat die Heilige Gees ons aan Christus verbind om sodoende ’n nuwe, verloste gemeenskap in Christus tot stand te bring. Dit beteken: Deur die werk van die Gees is Christus nie bloot ’n vae herinnering iewers in die verre verlede of Iemand wat iewers in die toekoms weer sal kom nie. Nee, die Gees maak Christus veral teenwoordig ook in die hier en die nou van ons lewe van elke dag. Dit wat Calvyn gesê het, geld inderdaad vir elkeen van ons: Dit is slegs deur die werk van die Gees dat ons Christus in al sy volheid kan geniet. Sekerlik die beste van al God se gawes aan sy kerk!

Dr Christo van der Merwe, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link