2 Petrus 3: 1-18

Van die vroegste tye af bespiegel mense oor wanneer die wederkoms van die Here gaan plaasvind. In 2 Petrus 3: 8-9 word gelowiges bemoedig met die verduideliking dat die Here se tyd nie soos ons tyd werk nie. Vir die Here is een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag. Die feit dat die wederkoms gaan plaasvind, is egter seker. Die dag van die Here sal so onverwags soos ’n dief kom. Dus, al weet ons nie wanneer nie, moet ons met die verwagting leef dat die dag spoedig kan kom.

Ons leef nou reeds in die laaste dae voor die wederkoms; dit maak nie saak hoe lank dit nog gaan duur nie. Byna tweeduisend jaar gelede het die apostel Petrus ook al met mense te doen gehad wat met die gedagte van die wederkoms gespot het en gesê het: En wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Nee, sê Petrus, die Here stel nie sy koms uit nie; inteendeel, Hy is geduldig met ons (ook met die spotters), omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, maar dat almal hulle moet bekeer (2 Pet 3: 3-9). Die skynbare “vertraging” van die wederkoms is nie ’n uitstel van God se belofte nie, maar ’n bewys van God se liefde en geduld wat elkeen die geleentheid wil gee om gered te word.

Ons moenie wonder oor wanneer die wederkoms sal plaasvind nie. Ons weet die wederkoms sal plaasvind. Kom ons gebruik die tyd wat die Here aan ons gee om meer toegewy aan Hom te lewe en ons aan die Heilige Gees te onderwerp sodat ons vlekkeloos en onberispelik kan wees voor God. Juis omdat ons weet hoe seker Christus se wederkoms is en ook hoe finaal sy oordeel oor lewendes en dooies is, moet ons God se liefde en regverdigheid in Jesus Christus verkondig. Dit is immers God se wil dat die mense hulle van hul sonde sal bekeer. Laat ons daarom aanhoudend bid Laat u koninkryk kom, en laat ons as koninkryksburgers lewe.

Dr Rudy Denton, Potchefstroom-Studente

af
af
Copy link