Filippense 3: 4-11

Bankrotskap is traumaties! Wanneer jou laste al meer word teenoor jou bates en die skuldeisers begin dreig, en jy uiteindelik gestroop word van al jou aardse besittings, is dit bitter erg!

Paulus praat hier van ’n nog erger bankrotskap: Hy het agtergekom dat wat hy gedink het bates voor God sou wees, eintlik laste was. Na daardie dag op pad na Damaskus het hy tot die ontnugtering gekom dat niks waarop hy eens trots was, soos sy afkoms, sy familie, sy wetsopvatting, sy ywer, hom voor God geregverdig het nie. Inteendeel: Sy batelys sou grondig hersien moes word, want hy was geestelik geheel en al bankrot!  Dit wat hom soveel sekerheid gegee het, waarop hy so geroem het, moes hy prysgee en as verwerplik beskou. Aan sy geestelike batekant kan net die een woord staan wat hom voor God sal vryspreek: Christus. Toe ontdek hy sekerheid, want sy redding hang nie af van wat hy doen nie, maar van wat  God deur Christus vir hom gedoen het. Daarom verskuif toe ook sy fokus: Dis nie meer hoe hy kan presteer en wat hy kan bewys nie, maar om Christus beter te ken en die krag van sy opstanding te ontdek.

Ons het almal nodig om ons geestelike batelys in oënskou te neem. Is ons afkoms in ’n Christelike ouerhuis of ons werk in die kerk nie soms so belangrik dat ons dink dat ons effens beter verdien as iemand anders nie? As ons veroordelend oorkom of so liggeraak is deur opmerkings van kritiese mense, is dit dalk ’n aanduiding dat ons weer moet voorraad opneem. Om die krag van Christus se opstanding te ken, verander nogal baie aan ’n mens se houding teenoor jouself en ander. 

Mag ons soos in Efesiërs 1: 18-20 bid vir geestesoë wat verhelder word, sodat ons sal besef hoe geweldig groot God se krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Die krag wat Christus uit die dood opgewek het, is vir ons beskikbaar ten opsigte van ons eie opstanding, ons wat in Christus nuwe mense is.

Dr Piet van Staden, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link