Psalm 146: 6-9

In Mel Gibson se aangrypende rolprent The Passion of the Christ is daar ’n toneel waar Jesus swaar gebuk gaan onder die gewig van die kruishout, en dan in die stof neerval. Dan volg daar ’n terugflits uit Jesus se kinderjare, waar Hy as kind ook geval het en sy moeder hom te hulp gekom het. Nou identifiseer die kyker met die smart van die moeder van Jesus wat magteloos staan teenoor hierdie lyding en Hom eenvoudig nie weer kan ophelp soos toe Hy ’n klein seuntjie was nie.

Die mens se hele bestaan is eintlik ’n lewe in die stof. Ons is uit die stof van die aarde geneem, en ons sal weer daarheen terugkeer. Ons is van die stof van die aarde afhanklik vir ons bestaan. Ons bewoon en bewerk dit. Wanneer Jesus in die stof val, word iets van sy solidariteit met ons konkreet. God word deur Jesus Christus teenwoordig in ons midde. Hy toon ten diepste medelye met ons.

Nie alleen ervaar ons God se ingrypende teenwoordigheid te midde van ons sukkelbestaan nie, dit bied ook aan ons ’n ander perspektief. Ons is nie net meer die bewoners van die stof nie, ons is die begenadigdes. Hierdie radikaal ingrypende gebeure dat die Here vanuit sy almag met ons bemoeienis maak, word deur die digter van Psalm 146 vir ons uiteengesit. In die eerste plek leer ons die Here ken as die Skepper van die hemel en die aarde, die see en alles daarin. Reeds hierin is daar geweldige troos en bemoediging. Ons is nie uitgelewer aan iets wat buite die almagsfeer van die Here val nie.

Verder is die Here getrou aan wat Hy beloof het en hou Hy sy verbond in stand. Daar is in die besonder drie dinge wat hier deur die Psalmdigter uitgelig word: Hy laat reg geskied aan die onderdruktes; Hy gee brood aan diegene wat honger is; Hy bevry die gevangenes. Diegene wat onder iets gebuk gaan, word deur die Here opgehef! Ons is nie maar net meer mensies wat in die stof ’n sukkelbestaan voer nie. Ons oë word geopen en ons word opgehef om die heerlikheid te ervaar wanneer God se teenwoordigheid in ons lewens ’n werklikheid word. Dan ervaar ons die liefde en nabyheid van die Here!

Dr Elritia le Roux, Middelburg

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link