1 Korintiërs 13: 1-13 

Hierdie hoofstuk praat aan die een kant oor wat die liefde nié is nie, en aan die ander kant oor wat die liefde wél is. Dinge wat mense gewoonlik beïndruk, beteken niks as daar nie liefde is nie. Selfs as iemand se geloof so sterk is dat hy of sy berge kan versit, beteken daardie geloof in wonderwerke of groot werke steeds niks as daar nie liefde is nie. Ware geloof kan immers nie sonder liefde nie.

Net so, as iemand oor verstommende kennis besit, of as iemand mensetale kan praat, of engeletaal, dit wat die gelowiges in Korinte sou beïndruk het, beteken dit steeds niks as daar nie liefde is nie. Selfs die een wat die gawe het om God se boodskap te verkondig, se gawe beteken niks as hy nie liefde het nie.

Dit gaan dus oor dinge wat gelowiges maklik beïndruk en waarop gelowiges maklik kan roem. Ek kan mense gesond bid. Ek kan wonderwerke laat gebeur. Ek kan in tale praat. Ek het hierdie groot kennis. God se vraag is: Het jy liefde? Dít is die vraag wat tel. Dit tel, omdat ons in hierdie Adventtyd juis herdenk hoe groot sy liefde vir ons is.

Maar liefde kan op baie maniere gedefinieer word. Hierdie liefde is liefde wat lankmoedig is. Ook liefde wat alles bedek en nie teen foute vaskyk nie. Liefde wat die volle evangelie van Jesus Christus glo en wat op grond daarvan altyd bly hoop. Liefde wat selfs beproewinge en vervolging en swaarkry verdra, en steeds bly volhard in die liefde. Mag ons liefde altyd so lyk.

Ds Tiaan Loedolff, Vaalwater

af
af
Copy link