Genesis 8: 14-18

God gee vir ons nuwe geleenthede in die lewe. Ons moet die lewe benut om God te dien en te verheerlik. Maar hierdie lewe is nie al wat ons het nie. God gee ook vir ons die ewige lewe as ’n genadegawe.

Deur Jesus Christus het God ons lewens nuut gemaak. In 2 Korintiërs 5: 17 lees ons: Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hierdie nuwe verhouding met God word sigbaar in die manier hoe ons lewe. Ons lewe nou soos nuwe mense wat dinge op ’n nuwe manier doen. Dit beteken dat ons so sal lewe dat ander mense God se liefde en genade in ons kan raaksien en beleef.

Daar is ook die perspektief van Openbaring 21: 5 – God maak alles nuut: Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut. … Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde.” Hierdie lewe is nie al wat daar is nie. Deur Jesus Christus het ons reeds deel aan ’n groter en heerliker werklikheid, die ewige lewe.

God sê vir Noag om uit die ark uit te gaan. Uit genade begin God weer voor met die mens. Die verhaal van Noag is ’n sprekende voorbeeld van God wat elke keer die mens nog ’n kans gee. God se opdrag aan Noag om uit die ark uit te gaan, is belangrik. Ons kan nie net in ons veilige ruimtes bly nie. Die lewe is ’n gawe van God en moet geleef word.

Daar kom unieke geleenthede op elke mens se pad. Wat maak ons daarmee? Ons moet dit na die beste van ons vermoë gebruik om tot God se eer te lewe. Maar ons kan ook elke dag met hoop lewe. Ons hoef nie paniekerig te raak nie. Alles in die lewe hang nie van myself af nie. As ek in sonde val, is dit nie die einde nie. Daar is altyd die troos dat God uit genade weer ’n nuwe begin met my sal maak.

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Share via
Copy link
Powered by Social Snap