Genesis 1: 26-27, 2: 1-3; Matteus 6: 25-34 (AFR2020)

’n Nuwe jaar hou dikwels vir ons onsekerheid en onvoorspelbaarheid in. Hoe kan ons terselfdertyd die jaar met vertroue in God se sorg ingaan?

Wanneer God die hemel en die aarde skep, maak Hy die aarde vir die mense bewoonbaar. God skep lig en donker, dag en nag. Hy skep die plante, diere en alles wat lewe. Hy skep alles wat die lewe moontlik maak sodat daar versorging vir die mens kan wees.

Wanneer die mense hul eerste dag beleef, is dit ’n dag wat God geseën en heilig verklaar het. Hulle was by die Heilige God. Dit ’n dag waarop hulle leef uit God se versorging. Hulle kon daarom elke dag leef met vertroue in God se sorg, sy seëninge en sy heilige teenwoordigheid.

Ons kan ook só leef. Jesus het gesê dat ons nie bekommerd hoef te wees oor môre nie, want as Hy vir vandag sorg, sal Hy ook vir môre sorg, en vir elke dag. Selfs die voëls van die hemel, die wilde lelies en die gras word daagliks deur die Here versorg. God is altyd oral teenwoordig. Wanneer ons dit weet, kan ons daarvan bewus raak. God is by ons waar ons is, ook in ons besige dae met al sy eise. God leer en lei ons met wysheid en insig. U het vir my die paaie na die lewe bekend gemaak – deur u teenwoordigheid sal U my met blydskap vervul (Hand 2: 28).

U is die een wat my sit en opstaan ken; U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswerwinge en waar ek rus – U het dit afgemeet; al my paaie is aan U bekend. (Ps 139: 2-3).

Wanneer ons vandag sien dat God nuwe lig skep vir ’n nuwe dag, laat ons dan vandag leef uit God se sorg. Laat ons God vertrou vir elke dag. God kan die lewe vir ons nuut maak in die nuwe jaar. Hy kan vir ons nuwe moontlikhede gee, want Hy bly die God wat skep. Daarom wil Hy vir ons nuwe werklikhede gee wanneer dinge onseker en onvoorspelbaar is. Hy is die Heilige God wat ons seën.

Ds Kotie Mc Donald, Emeritus

Share via
Copy link
Powered by Social Snap