Markus 1: 14-15

In die Evangelie van Markus lees ons hoe Jesus voor mense optree, en in sy preek kondig Hy die “evangelie” aan. Die nuus versprei soos ’n veldbrand. Die skares drom saam om te kom luister na hierdie Man uit Nasaret. En die arm mense, wat op die Galilese platteland in moeilike omstandighede leef, kan doen met goeie nuus. Hulle ontvang gereeld slegte nuus, soos dat die Romeine nou al weer die tolgelde verhoog het.

Dan begin Jesus preek, sy intreepreek, sy goeie-nuus-preek. Hy verkondig dat God op ’n baie inniger manier vir sy mense ’n Koning wil wees, en dat die tyd nou aangebreek het waarin Hy dit gaan doen. God wil ook baie nouer met elkeen van julle in ’n verhouding staan. Maar, vir julle om daarin te deel, moet julle bereid wees om radikaal te verander – gereeld, eintlik elke dag, te verander. Bekeer julle! is Jesus se opdrag. Dan moet julle ook afstand doen van al jul vooropgestelde idees oor God, julself en die lewe. Jul oortuigings, opinies en ingesteldhede moet dan in lyn wees met dié van God, …en glo die evangelie, is Jesus se uitspraak.

Die goeie nuus is dan dat God jou in sy volle beskerming sal neem, jou veilig sal bewaar vir hierdie lewe en hierna, dat Hy by jou sal inwoon, elke oomblik jou verlossende Koning sal wees. Jesus stel dit so: …die koninkryk van God het naby gekom (vers 15).

Verstaan ons ook hierdie evangelie of goeie nuus, kan ons ook meer innig en lewend met ons God in ’n verhouding staan en Hom ervaar as verlossende en beskermende Koning wat ons lewens in sy hand hou. Dan is ons gereed om getrou in die gees van Epifanie oor hierdie teenwoordigheid van God in ons lewens te gaan getuig en dit met ons lewens te illustreer.

Gebed

Here, dankie dat u evangelie, u goeie nuus, ook vir my bedoel is. Ek wil uit die krag daarvan elke dag met oorgawe aan U lewe.

Dr Gerhard Nel, Horison Roodepoort

Share via
Copy link
Powered by Social Snap