Psalm 128

Almal van ons sal seker graag wil sien dat hierdie nuwe jaar meer voorspoed en vreugde inhou as wat ons verlede jaar ervaar het – baie mense het bitter swaar gekry, en die impak gaan nog lank met ons wees. Die lewe sal nie meer wees soos in die goeie ou dae nie.

Hierdie lied sluit by Psalm 127 aan en wil lewensinsig vir ons lewensreis met ons deel. Die eerste deel van die Psalm begin (vers 1) en eindig (vers 4) met ’n seënspreuk, wat in albei gevalle gekwalifiseer word: Die mens wat vir die Here ontsag het en Hom dien, sal geseënd wees. Die grondwaarheid van ’n egte geloofslewe is nederige ontsag vir God en gehoorsaamheid aan sy wil. Hierdie waarheid breek vir ons oop deur die kruisiging en opstanding van ons Here, Jesus Christus, wat ons bevry van die mag van sonde en ’n nuwe lewe aan ons skenk. Dit is die grootste seën wat ’n mens kan ontvang. Dit maak dit moontlik om nuut na onsself en na die lewe te kyk.

Die Psalmdigter fokus nou ons aandag op die dinge wat tekens is van die seëninge van God, maar wat maklik as vanselfsprekend aanvaar word of selfs nie raakgesien word nie – want dikwels soek ons na geluk in opspraakwekkende dinge en voorspoedige gebeure.

Ons moet weer raaksien en besef dat dit ’n voorreg en ’n seëning van God is om ’n werk te kan hê, van die vrug van jou arbeid te leef en so God se sorg te ervaar. Die beeld van die vrou en moeder van die huis as die vrugbare wingerdstok, asook dié van die kinders as jong olyfboompies om die tafel, is vir die Israeliet tekens van God se seëninge. Die wingerdstok en olyfboom was in Israel simbolies van die seëninge van God. Daarom word die geluk en vreugde van ’n gesin ervaar as genade van God.

Bid dan (verse 5-6) dat ons die seëninge van God sal ervaar in ons persoonlike en familielewe, en vir ons land en al sy mense!

Ds Japie Coetzee, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link