2 Timoteus 4: 1-8

Paulus skryf aan Timoteus vanuit die gevangenis. Hy spoor hom aan om met die oog op Christus se heerlike verskyning en sy koningskap, die Woord te verkondig en mense te bemoedig deur met geduld onderrig te gee. Paulus self is aan die einde van sy lewe. Hy beskou sy lewe as ’n offer aan God. Sy dood was voor die deur. Vir hom was dit die tyd waarop die ankers gelig word en die ankertoue losgemaak word. Hy het die dood van die gelowige gesien as ’n weggaan, ’n vertrek om met Christus te wees. Hy het dit beskou as verreweg die beste. Wanneer hy terugkyk op sy lewenspad, beskou hy sy lewe as ’n wedloop wat hy afgelê het. Voor sy bekering was hy dwaas. Hy kon egter in die geloof die goeie wedloop aflê, die wenstreep bereik en gelowig enduit volhou.

Wanneer Paulus na die toekoms kyk, is hy oortuig daarvan dat daar vir hom ’n oorwinnaarskroon wag. Dit is vir hom veilig weggebêre. Geen vyand sal hom dit kan ontneem nie. Paulus ontvang hierdie kroon op grond van God se genade.

Die dag waarop die Here Jesus Christus, die regverdige Regter, weer kom, sal Paulus die lewe by God ontvang. Nie net Paulus sal die oorwinnaarskroon ontvang nie, maar ook almal wat met verlange uitsien na die koms van die Here Jesus.

Wanneer die Gees en die bruid sê Kom! moet almal wat vir die Here lief is, sê: Kom! En wanneer die Here antwoord Ja, Ek kom gou! moet sonder aarseling geantwoord word: Amen! Kom, Here Jesus! (Op 22: 17-21).

Wie vir die Here lief is, verlang na sy wonderlike en heerlike tweede koms. Ons moet, terwyl ons op ons lewenspad is, al ons pligte uitvoer en die Here met oorgawe dien. Ons moet enduit volhard in die geloof en met verlange uitsien na die heerlike koms van ons Here.

Gebed

Here, help ons om in die geloof enduit te volhard en met verlange te wag op u koms. Amen.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

af
af
Deel met behulp van
Copy link