Filippense 3: 10-14

Deur die ontmoeting met die opgestane Christus het Paulus ontdek wat ware rykdom is: Dit is om nie meer staat te maak op jouself om voor God vrygespreek te wees nie, en ook nie meer bang te wees vir die oordeel van God nie. ’n Nuwe lewe van vryheid het vir Paulus begin. Sy hoogste wens is om meer deel te kry aan Christus en wat Hy bied. Maanskyn en rose is dit nie, want eenheid met Christus hou in deelname aan sy lyding en sy dood. Dit behels kruisdra en selfverloëning, ontkenning van eie begeertes en ideale, om in die plek daarvan in ’n nuwe lewe saam met Christus op te staan. 

Hierdie lewe van sekerheid deur geloof in Christus, ontdek jy nie van agteroorsit nie. Inteendeel, dit verg inspanning, soos ’n atleet in ’n wedloop alles insit. Vir ’n atleet is dit nodig dat hy hom losmaak van wat agter is sodat hy die dinge wat agter is, kan vergeet. As hy vassteek by vorige mislukkings of suksesse, gaan hy fokus verloor, halfhartig en onseker voortgaan. Sy fokus moet wees om hom uit te strek na wat voor is, sy einddoel in die oog te hou.

Vir ’n gelowige wat deel gekry het aan Christus se opstanding, beteken die losmaak van wat agter is sekerlik die belewenis dat vergifnis werklik is en dat ’n skoon blad elke dag vir ons moontlik is. Dan kan daar al meer energie wees vir die wedloop van vandag. Losmaak van wat agter is, beteken verder ook dat ons nie sal vasklou aan die ou lewe nie. Dit is nie altyd maklik nie! Die ou menslike natuur is steeds daar; Paulus praat in Galasiërs 5: 17 van ’n stryd tussen die sondige natuur (vlees – Ou Vertaling) en die Gees en dat ons nie kan doen wat ons graag wil nie. Om deel te hê aan Christus se opstanding, beteken dat ons keuses al meer moet spreek van mense wat weet dat hulle ’n ander identiteit gekry het as kinders van God en daarom anders kan dink en doen.

Dr Piet van Staden, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link