Toekennings tydens die openingsplegtigheid

 

Na afloop van die erediens (gelei deur die voorsitter van die uittredende Kommissie, dr André Ungerer) tydens die opening van die 72ste AKV is toekennings aan vyf persone gemaak.

Die HCM Fourie-erepenning is oorhandig aan prof IWC (Natie) van Wyk, prof EC (Elsabé) Kloppers en dr P (Piet) van Staden. Die naam van die penning is in die 1970’s gevestig ná ’n voorstel van prof JP Oberholzer –  dr HCM Fourie word veral onthou as Bybelvertaler. Tydens die 56ste AKV in 1970 is ’n erepenning aan prof HP Wolmarans toegeken op grond van sy positiewe bydrae tot die bestendiging en uitbouing van die Bybels-Reformatoriese teologie en vir besondere diens aan die Kerk. Daarna is besluit om die bekroning periodiek te doen, en moes ’n naam vir die erepenning gekies word.

Die erepenning vir besondere dienslewering is gemaak aan dr WC (Wian) Kloppers en mnr P (Piet) Beukes. Sedert 2007, na aanleiding van ’n besluit van die 67ste AKV in 2004, word die toekenning van hierdie erepenning gemaak aan lidmate en ampsdraers van die Hervormde Kerk as erkenning vir besondere diens wat bygedra het tot die groei en vooruitgang van die Hervormde Kerk in geheel. Vanjaar is die toekenning vir die eerste keer gemaak aan ’n nie-Hervormer.

As erkenning van die vyf ontvangers se puik werk in die NHKA, plaas ons nou tydens die 72ste AKV ’n artikel van elkeen van hulle soos dit vroeër in publikasies van die Kerk verskyn het. In die geval van mnr Piet Beukes, wat sy skryfwerk altyd anoniem as deel van sy administratiewe en bestuurswerk gelewer het, plaas ons sy repliek op die toekenningsmotivering, soos dit opgeneem is in die glansblad wat tydens die opening van die 72ste AKV beskikbaar was.

Lees die onderskeie tekste hier:

Prof IWC (Natie) van Wyk

Prof EC (Elsabé) Kloppers

Dr P (Piet) van Staden

Dr WC (Wian) Kloppers

Mnr P (Piet) Beukes

af
af
Deel met behulp van
Copy link