Jesaja 61: 1-3

Die Gees van die Here gee aan die profeet Jesaja die opdrag om ’n blye boodskap te bring aan die mense in ballingskap. Hulle is moedeloos en uitsigloos binne hul hopelose omstandighede as onderdane van Babilon.

In die Nuwe Testament word hierdie woorde op Christus van toepassing gemaak (vgl Matt 11: 2-19 en Luk 7: 18-35) as die Een wat die Blye Boodskap bring. Ons herdenk eersdaags Jesus se koms as gesalfde en gestuurde van God wat die Blye Boodskap aan die mensdom gebring het. ’n Blye Boodskap aan mense in nood vanweë die sonde. ’n Blye Boodskap om dié wat moedeloos is, op te beur en vir hulle vryheid te bring. ’n Blye Boodskap om aan te kondig dat die tyd gekom het waarin die Here genade betoon en vertroos – vreugde in plaas van droefheid, en blydskap in plaas van hartseer. Dan beskryf die teksgedeelte dat die ontvangers van hierdie boodskap Bome van Redding genoem sal word, want die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. ’n Pragtige beskrywing van ’n lewe wat floreer soos ’n goedversorgde boom wat deur God self geplant is.

In ons eie lewe is ons dalk moedeloos en uitsigloos gevange binne hopelose omstandighede, soos Israel van ouds in Babilon. Dan word ons herinner aan Christus wat die Blye Boodskap van hoop en vryheid bring – ook vir óns vreugde in plaas van droefheid en blydskap in plaas van hartseer. Die Here wat vir jou en my as’t ware geplant het waar ons tans is om sy roem te vermeerder. Omdat ons ontvangers van dieselfde Blye Boodskap is, word ons ook Bome van Redding genoem wat van Christus se verlossingswerk getuig deur ons lewe.

Gebed

Dankie dat U aan ons die Blye Boodskap van Christus se verlossingswerk toevertrou deur ons lewe wat daarvan kan getuig. Ons bely dat net U waarlik vreugde en blydskap in ons lewe kan bring. Só weet ek dat daar in Christus vir my hoop is. Amen.

Ds Rudi Janse van Rensburg, Weltevreden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap