Matteus 4: 12-17

Jesus se teenwoordigheid in die wêreld is reeds aangekondig. Jesus het sy verskyning gemaak. In hierdie Epifanietyd val die kollig nou op Hom. Die gebeure gaan nou begin.

Jesus besluit om Nasaret te verlaat en na Galilea te gaan. Jesus wou nie voortydig gearresteer word nie. Daar is nog eers werk wat gedoen moet word. In Galilea vestig Jesus Hom in Kapernaum naby die See van Galilea. Hierdie gebied is vroeër ingeneem en verneder deur die Assiriërs (734 vC) en het bekend gestaan as die gebied van die heidene. Jesaja beskryf die geloofsomstandighede in daardie gebied: …die volk wat in donkerte geleef het … dié wat in die donker land was… (Jes 9: 1).

Jesaja profeteer dat daardie volk, in duisternis en donkerte, die heidene, ’n groot lig sal sien. Kapernaum by die see, in die gebied van die heidene, word juis die plek waar Jesus die eerste keer in die openbaar optree. Die belofte deur Jesaja van ’n groot lig wat te sien sal wees, word nou hier deur Jesus vervul. Dit beklemtoon Simeon se aankondiging: Hierdie Kindjie is …’n lig tot verligting van die nasies (Luk 2: 32).

Die woorde Van toe af (Matt 4: 17) is die aanduiding dat die gebeure nou gaan begin. Alles gebeur baie eenvoudig. Jesus het begin preek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.Die oproep van Johannes die Doper as voorloper en wegbereider (Matt 3: 2) word nou voortgesit deur Jesus self. Die begrip koninkryk van die hemel word hier gebruik teenoor die Romeinse keiserryk waar die keiser alle mag gehad het oor die onderdane. Naby bevestig dat God in beheer is en dat mense hulle nie hoef te bekommer oor die hemelse koninkryk nie. Mense word opgeroep: Bekeer julle. Dus, draai terug na God toe. Aanvaar dat God in beheer is en dat Hy reeds verlossing en nuwe lewe vir ons bewerk het.

Ons hoor vandag dieselfde trooswoorde: Die koninkryk van God het naby gekom. Ons hoef net terug te draai na God toe. Kom ons doen dit sommer nou.

Dr Frans Boshoff, Emeritus/Chrissiesmeer

af
af
Deel met behulp van
Copy link