1 Johannes 4: 7-12

Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hoe sou ’n mens hierdie sin anders kon vertaal? Dalk iets soos: Die enigste manier waarop ’n mens God kan leer ken, is deur ander lief te hê. Dis nie hoe ons dink ons kennis van God verkry nie. Ons antwoord sou waarskynlik wees: Ons leer God in die Bybel ken, ons moet Bybelstudie doen, ons moet met ander gelowiges gesels, ons moet gereeld in die erediens kom. Tog kies Johannes ’n ander vertrekpunt: Liefde! Liefde is kennis van God, aldus Johannes.

As jy wil weet wie God is, hoe God se hart lyk, konsentreer op die liefde. As jy wil weet hoe God met mense werk, ervaar die liefde. As jy iets van God se wese wil verduidelik, bewys dan liefde. As jy iets van God se teenwoordigheid wil ervaar, soek sy teenwoordigheid waar mense mekaar liefhet. God is Liefde.

As ons die mense naaste aan ons nie met liefde behandel nie, verstaan ons nie God se wese nie en luister ons nie na sy hartklop nie. Kan jy iets aanvoel van die krag en die moontlikheid wat binne hierdie liefde opgesluit lê? Dit is hierdie krag wat die wêreld verander het en steeds kan verander wanneer Jesus se volgelinge regtig in hierdie liefde bly. Die Nuwe Testamentikus NT Wright beskryf dit so: What God launched decisively in Jesus, he wants to complete in and through us. As Jesus unveiled God before a surprised and unready world, so must we. Love is that important.

Al die tale, profesieë, met die tyd gaan dit verby. Net die liefde, die volmaakte, kom en sal vir altyd bly. Want geloof gee troos en rigting; na die toekoms reik die hoop. Liefde is en bly die grootste: Liefde sluit die lewe oop! Mag jy vandag opnuut God se liefde ervaar. Mag jy vandag besef dat om deel van God se fontein van liefde te wees, beteken om soos ’n borrelende fontein heeltyd verfrissende liefde met ander te deel. So deel ons God se hart met mekaar.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia

Share via
Copy link
Powered by Social Snap