Psalm 19

Binne die konteks van die ou Nabye Ooste waarin hierdie Psalm sy oorsprong het, is dié beeldspraak ’n aangrypende gedagte: Die hemel, die woonplek van die gode, hoog verhewe, verkondig die lof van die Here. Die skepping en al die werke van God se hande verkondig sy eer en sy lof. Die Psalmdigter sê ook dat die wonder van God en sy grootheid vir ons ’n groot misterie bly, dit is vir ons onhoorbaar. Ons menslike verstandjies is te klein om die misterie en die wonder van God volledig te kan begryp.

In ons geringheid voor God en in ons besef van ons diepe afhanklikheid van God, verstaan ons nie wat die hemele oor die grootheid van God vertel nie. Dit was ook die kerkvader Calvyn se gevolgtrekking. Al is die heerlikheid van God so ooglopend dat nie eens ’n kind onkundig daarteenoor kan staan nie, bly die misterie van God ons menslike verstand ontglip. Calvyn is verder reg as hy sê dat ons mense maar alte vergeetagtig is wanneer dit by die heerlikheid van God kom. Ons moet konstant daaraan herinner word. Daarom het God aan ons sy wonderlike Woord gegee waarin die universele waarhede oor God vir ewig vir ons opgeteken is. Ons kan dit weer en weer lees en onsself daaraan herinner. Calvyn was van mening dat die Bybelskrywers ’n ervaring van God gehad het. Die openbaring wat hulle van God gehad het, het hul harte en lewens tot so ’n mate omgekeer en onherroeplik verander dat hulle spontaan begin getuig het. Dit het later vir hulle ’n noodsaaklikheid geword dat hierdie getuienis vir die geslagte ná hulle bewaar sou bly!

Ons het nie hier te make met filosofiese spekulasie oor God in die koue redenasies van mense nie. Ons het hier te make met mense se getuienis oor hul ervaring van die lewende God. Die lewende God wat kies om Homself aan nietige, ellendige, sondaarmense te openbaar, wat kies om ten spyte van hul swakheid met hulle in liefdevolle verhouding te tree. Die lewende God wat hulle herhaaldelik weer gaan soek om hulle opnuut in verhouding met Hom te bring.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

af
af
Deel met behulp van
Copy link