Galasiërs 6: 1-10

Wat is dit wat ’n buitestander daartoe sal bring om tot geloof te kom? Ons kan sê dat dit ons leerstellings is. Ons verkondig die boodskap van verlossing deur Jesus Christus, maar vir ’n buitestander is dit dikwels nie genoeg nie. Hy wil sien wat dit beteken.

In Galasiërs 5 praat Paulus oor die vrug van die Gees wat kenmerkend is van die gelowige se lewe. Nou gaan hy verder en sê dat daar nog ’n saak is wat belangrik is, en dit gaan oor die uitleef van die vrug van die Gees. Hy sê dit pas by gelowiges om mekaar se laste te dra. Dit is die uitvoering van die wet van Christus. Dit is die nakoming van die gebod van die liefde.

Wat beteken dit om mekaar se laste te dra? In die eerste plek is dit belangrik dat ons sal weet dat dit nie beteken dat ons die las van mekaar se sonde kan dra nie. Vers 5 sê dat elke mens rekenskap sal moet gee oor wat hy gedoen het. Maar daardie las het Christus reeds vir ons aan die kruis kom dra. Ons het niemand anders nodig om ons daarmee te help nie.

Om mekaar se laste te dra, beteken uiteindelik dat ons mekaar sal help waar daar behoefte is. En daardie behoefte kan baie dinge wees. Dit kan fisiese behoeftes aan kos en klere wees. Dit kan eensaamheid, siekte of dood wees. Maar dit kan ook geestelike nood wees. Daar waar iemand in die geloof moedeloos geword het, of in sonde geval het. Dit is dan juis in daardie tyd dat ons hom met liefde en deernis moet gaan help. So dra ons mekaar se laste.

Christen wees begin waar ons bereid is om vir mekaar daar te wees, om ’n hand van liefde uit te reik. Onvoorwaardelike liefde. So gee ons uitvoering aan die wet van Christus. Bid dat God jou sal lei sodat jy kan sien waar jy met liefde ’n verskil kan maak.

Ds Manda le Roux, Weskus

af
af
Deel met behulp van
Copy link