Galasiërs 3: 26-28

Die Heilige Gees is die krag van nuwe gemeenskap in Christus. Die Gees is die krag wat ons met Christus en mekaar verenig. Hierdie verenigende werk van die Heilige Gees is nie iets soos die blote saamwees van eendersdenkendes, of die verwantskap van mense van dieselfde familie, ras, klas of volk nie. Dit natuurlik ook. Dit is veral ook die krag van ’n nuwe gemeenskap wat vreemdelinge verenig, selfs voormalige vyande. Dit skep gemeenskap waar daar voorheen onoorkombare versperrings was.

Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één (Gal 3: 26-28). Verenig in Christus deur die krag van die Gees, is almal wat in Christus is een gemeenskap; lede(mate) van een liggaam en wedersyds van mekaar afhanklik. Deur hierdie gemeenskap met Christus en met mekaar herskep die Gees ons as persone-in-gemeenskap wat nie langer as geïsoleerde selfgesentreerde individue lewe nie, maar in liefdevolle gemeenskap met mekaar.

En hiervoor het die Gees ’n verskeidenheid gawes gegee (1 Kor 12: 12-14). Deur die gee van hierdie gawes is al die lede van hierdie nuwe gemeenskap bemagtig as bydraers tot die nuwe gemeenskap se gesonde lewe en gestuurdheid. Daar moet wedersydse afhanklikheid en wedersydse ondersteuning tussen die ontvangers van die gawes wees met die oog op almal se voordeel (1 Kor 12: 7). As lede(mate) van die liggaam van Christus en bemagtig deur sy Gees, deel almal in die eer van deelgenoot wees in die skeppende en verlossende werk van God. Klink dit te goed om waar te wees? Dit is egter die boodskap van Pinkster. Waar mense die boodskap van Christus glo, is dit nie net moontlik nie – dit is die nuwe realiteit wat die Gees bewerk. Laat ons God onophoudelik dank vir die nuwe werklikheid wat die Gees vir ons moontlik maak.

Dr Christo vd Merwe, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link