Handelinge 2: 43-47

Ek het onlangs ’n oefening met ’n klompie lidmate gedoen oor prediking. Ek het vir ’n paar wat getrou eredienste bywoon, gevra of hulle enigsins kon onthou waaroor ek ’n maand gelede gepreek het. Ek het hulle herinner uit watter Skrifdeel die prediking gekom het en watter liedere ons daardie dag gesing het. Ek was nié so verbaas nie om te hoor dat basies niemand die preek of die breë strekking daarvan spontaan kon onthou nie. Mense onthou wel een of twee preke wat hulle in moeilike tye persoonlik diep geraak het, of dalk kinderdienste wat met spel en hulpmiddels gepaard gegaan het. Prediking is nietemin kosbaar en een van die kerk se belangrikste verkondigingsmiddele. Ons kan egter nooit ander verkondigingsgestaltes onderskat nie.

Een van die vroeëre predikante van die Kerk het jare gelede reeds gesê dat ons nie mense by die kerkdeure inpreek nie. Ons lééf hulle eerder in. Die kort gedeelte uit Handelinge 2 vertel van die Christelike kerk in haar kinderskoene. Dat verskeie mense aanvanklik na byeenkomste gelok is deur wonders en bonatuurlike tekens, is duidelik. Dit sou hulle egter nie as gemeente kon bind nie. Die kern van hul samesyn en die bindende faktor was liefde. Onder die opskrif liefde het begrippe soos eensgesindheid, deel van middele, saam eet en gedeelde lofprysing geskryf gestaan. Die gelowiges was so vervul met die Gees, dat die gees wat hulle uitgestraal het een van opregte omgee en betrokkenheid by ander se lewens was. Miskien kan die kerk vandag ook ’n bladsy neem uit hierdie geloofsboek. Wanneer ons werklik mense se lewens aanraak op sigbare en tasbare maniere, dan weerkaats ons iets van die liefdevolle handelinge van ons Here Jesus. Weliswaar gebroke en onvolmaak, maar nietemin ’n glimmering van sy goedheid.

Een van die gevolge van hierdie omgeekringe was dat daar daagliks groei te bespeur was. Mense wou graag daaraan deelhê. Dit roep ons op tot ’n lewe van omgee en uitreik. Kom ons leef die wêreld in hierdie kring van liefde in. 

Ds David Barnard, Magaliesmoot

af
af
Deel met behulp van
Copy link