Prediker 2: 1-23

Die Bybel is soos ’n biblioteek met baie boeke. Naas die indeling in ’n Ou en Nuwe Testament, is daar ’n verskeidenheid van literatuursoorte waaronder die verskillende boeke geklassifiseer word. Die boek Prediker vind ons op die rak van die wysheidsliteratuur. Dit handel oor die kuns om met wysheid te leef, dít is om verantwoordelik en betekenisvol te leef in jou verhouding met God, jouself, jou medemens en die skepping van God. Die skrywer van hierdie boek was ’n wysheidsleraar wat ander onderrig het oor die lewe en hoe om sinvol te leef.

Saam met die Prediker ontdek ons maar alte gou dat antwoorde op die vraag na die sin van die lewe nie sommer so van ’n rak af geneem kan word nie. Die Prediker vertel hoe hy op soek gegaan het na die sin en betekenis van sy lewe. Hy besef dat die antwoord nie in die wysbegeerte van sy tyd of in die denke van ander mense gevind word nie. Dít is dikwels niks meer as pasklaar-antwoorde van alles-weters of filosofiese en selfs teologiese denksisteme nie. Die vraag na die sin van jou lewe, of hoe om sin en betekenis aan jou lewe te gee, is ’n persoonlike, meestal uitputtende reis.

In sy soeke na sin en betekenis het die Prediker die een projek na die ander aangepak – tipies mens! Hy probeer sin vind deur groot uitdagings aan te pak en suksesvol af te handel (2: 4-11), om baie besittings te vergaar en mag te bekom. Hy het hom selfs oorgegee aan plesier en drank. Hy eksperimenteer dus met wyse (sien ook 1: 16-18) en dwase optredes (2: 1-4), maar bly vasgevang in die spanning dat dit alles steeds tot niks kom.

Die sin van die lewe word dus nie geskep deur dit wat jy bereik of deur wie of wat jy is nie. Dieselfde lot van sinloosheid tref wyse en dwase mense, geleerdes en ongeletterdes, vernames en eenvoudiges. Eintlik bekom of skep ’n mens nie sin of betekenis nie, jy moet dit ontdek.

Ds Japie Coetzee, Emeritus     

af
af
Deel met behulp van
Copy link